การวางแผนทางการเงิน

posted on 22 Sep 2009 12:53 by insurance-quote

<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7346104795489685";
/* 728x15, ถูกสร้างขึ้นแล้ว 8/7/09 */
google_ad_slot = "6462468622";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

&nbsp;
<h2 class=date-header>Monday, September 21, 2009</h2>
<div class="post hentry uncustomized-post-template"><a name=5624407206980460612></a>
<h3 class="post-title entry-title"><a href="http://business-loan-mortgage.blogspot.com/2009/09/blog-post_4297.html">การวางแผนทางการเงิน</a> </h3>
<div class=post-header-line-1></div>
<div class="post-body entry-content">
<div style="FLOAT: left">
<script type=text/javascript><!--
google_ad_client = "pub-7346104795489685";
google_ad_host = "pub-1556223355139109";
/* 250x250, ????????? 9/21/09 */
google_ad_slot = "4698577441";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>

<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript>
</script>

<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/expansion_embed.js"></script>

<script src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/test_domain.js"></script>

<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/render_ads.js"></script>

<script>google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);</script>
<ins style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; VISIBILITY: visible; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 250px; BORDER-TOP-STYLE: none; PADDING-TOP: 0px; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; POSITION: relative; HEIGHT: 250px; BORDER-BOTTOM-STYLE: none"><ins style="PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 0px; VISIBILITY: visible; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 250px; BORDER-TOP-STYLE: none; PADDING-TOP: 0px; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; POSITION: relative; HEIGHT: 250px; BORDER-BOTTOM-STYLE: none"><iframe id=google_ads_frame1 style="LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px" name=google_ads_frame marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-7346104795489685&amp;output=html&amp;h=250&amp;slotname=4698577441&amp;w=250&amp;lmt=1253598659&amp;host=pub-1556223355139109&amp;flash=10.0.32.18&amp;url=http%3A%2F%2Fbusiness-loan-mortgage.blogspot.com%2F2009%2F09%2Fblog-post_4297.html&amp;ref=http%3A%2F%2Fbusiness-loan-mortgage.blogspot.com%2F&amp;dt=1253598686407&amp;correlator=1253598686423&amp;frm=0&amp;ga_vid=1709145538.1253598686&amp;ga_sid=1253598686&amp;ga_hid=889900268&amp;ga_fc=0&amp;u_tz=420&amp;u_his=35&amp;u_java=1&amp;u_h=768&amp;u_w=1024&amp;u_ah=738&amp;u_aw=1024&amp;u_cd=16&amp;u_nplug=0&amp;u_nmime=0&amp;biw=1004&amp;bih=583&amp;fu=0&amp;ifi=1&amp;dtd=31&amp;xpc=CC7mVVUR4d&amp;p=http%3A//business-loan-mortgage.blogspot.com" frameBorder=0 width=250 scrolling=no height=250 allowTransparency></iframe></ins></ins></div>ทุกคนทราบว่าการลงทุนสำหรับแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่างกัน คนในแต่ละช่วงอายุย่อมมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่ต่างกันด้วย กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มดังต่อไปนี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการและแนวทางการวางแผนการลงทุนของคนต่างวัยและต่างสถานะ โดยอาจนำมาปรับให้เหมาะกับรูปแบบการลงทุนของคุณให้มากขึ้น<br><br><br><br>1.1 หนุ่มสาวในวัย 25<br>เป็นช่วงอายุที่อยู่ในวัยเริ่มต้นการทำงาน กำลังสร้างเนื้อสร้างตัว และ ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประจำมากนัก ดังนั้น หากเริ่มการลงทุนเพื่อไว้ใช้จ่ายและใช้ยามเกษียณตั้งแต่ช่วงวัยนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุน มากขึ้น เนื่องจากวัยนี้ถือว่าเป็นวัยที่เพิ่งเริ่มต้นและยังมีระยะเวลาในการทำงานเพื่อออมเงินอีกนาน จึง ควรจะสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้สูงที่สุด หากเทียบกับคนที่มีรายได้ในระดับเดียวกันแต่อายุ สูงแล้ว<br><br>ดังนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้เงินลงทุนเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้น จึงอาจที่จะจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์ ประเภทหุ้น ที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงได้มากขึ้น<br><br>1.2 คู่แต่งงานที่มีรายได้ทั้งคู่ที่อยู่ในวัย 40<br>เป็นช่วงอายุที่ควรต้องให้ความสำคัญแก่วัตถุประสงค์ระยะยาวเป็นหลัก ซึ่งหมายถึงการเริ่มดำเนิน การวางแผนการลงทุนเพื่อรองรับการใช้จ่ายยามเกษียณ และ ค่าใช่จ่ายสำหรับการศึกษาบุตร (ในกรณี ที่มีบุตร) เนื่องจากถือว่าได้ทำงานเก็บเงินมาพอสมควรแล้ว ในขณะเดียวกันก็ยังต้องการให้เงินลงทุน เพิ่มมูลค่าเพื่อไว้ใช้จ่ายด้วย<br><br>ดังนั้น แผนการลงทุนอาจต้องลดความเสี่ยงลงบ้าง เช่น หากเคยลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงมาก อาจ ต้องปรับให้มีอัตราลดลง และ โยกไปลงทุนในประเภทอื่นที่จะทำให้ภาพรวมการลงทุนมีความเสี่ยงลดลง<br><br>1.3 คู่สามีภรรยาที่เพิ่งเกษียณอายุในวัย 60<br>เป็นช่วงอายุที่ต้องเริ่มใช้เงินที่สะสมมาจากการทำงาน ซึ่งเงินจำนวนที่เก็บสะสมมาและที่ได้รับเมื่อ เกษียณอายุนั้น ควรวางแผนการลงทุนให้ดีเพื่อไว้ใช้จ่ายให้ได้นานที่สุด เนื่องจากอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ขึ้นจากวัยทำงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทางท่องเที่ยว เป็นต้น<br><br>ดังนั้น การลงทุนสำหรับคนวัยนี้ ควรมีความเสี่ยงต่ำไปจนถึงปานกลางแต่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายประจำ โดยอาจลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นให้น้อยที่สุด แต่ก็ต้องมั่นใจว่าการลงทุน ที่เลือกต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้วย<br><br>อย่างไรก็ตาม คุณควรตรวจสอบนโยบายการลงทุนของคุณปีละครั้ง เนื่องจาก ระยะเวลาในการลงทุน ของคุณที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ก็จะลดลงในแต่ละปี และเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปคุณอาจคิดต่างออกไป จากเดิมโดยอาจเปลี่ยนแปลงวัตุประสงค์ นโยบายการลงทุนของคุณก็เป็นได้<br><br><br>
<p align=left><span style="FONT-FAMILY: verdana"><span style="FONT-SIZE: 85%"><font size=1><span style="FONT-SIZE: 100%; COLOR: #000000"><u><strong>Web Goodness</strong></u></span><span style="COLOR: #ffffff">------</span></font></span></span><a href="http://www.jthailand.com/gtalangame.html"><span style="FONT-SIZE: 85%; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: verdana"><u><font size=1>GTA VC</font></u></span></a><span style="FONT-SIZE: 85%; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: verdana"><font size=1> <span style="COLOR: #ffffff">-----</span> </font></span><a href="http://www.jthailand.com/gtasanandreas.html"><span style="FONT-SIZE: 85%; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: verdana"><u><font size=1>GTA San Andreas</font></u></span></a><span style="FONT-SIZE: 85%; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: verdana"><font size=1> --- </font></span><a href="http://www.jthailand.com/"><span style="FONT-SIZE: 85%; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: verdana"><u><font size=1>Internet Cafe</font></u></span></a><span style="COLOR: #000000; FONT-FAMILY: verdana"><span style="FONT-SIZE: 85%"><font size=1> <span style="COLOR: #ffffff">---</span></font></span></span><a href="http://watch-live-free-tv-online.blogspot.com/"><u><span style="FONT-SIZE: 85%; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: verdana"><font size=1>Watch Live TV</font></span></u></a><span style="COLOR: #000000; FONT-FAMILY: verdana"><span style="FONT-SIZE: 85%"><font size=1> <span style="COLOR: #ffffff">--- </span></font></span></span><u><a href="http://www.jthailand.com/gtalangame.html"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 85%; FONT-FAMILY: verdana"><u><font size=1>GTA Lan Game</font></u></span><br></span></a></u></p></div></div>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7346104795489685";
/* 728x90, ถูกสร้างขึ้นแล้ว 8/7/09 */
google_ad_slot = "0356703825";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

Comment

Comment:

Tweet

Students buy essay, just because of future career. That is cool that different students have a chance to show the writing skills using professional research papers writing organizations.

#4 By written essay (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-07-12 02:42

Many business people are seeking for high quality article submission company that can provide submission of great quality!

#3 By articles submissions (91.212.226.136) on 2012-04-08 06:47

Students will learn about this topic thence I advice to see the writing services and buy essay some times it is real to order essay for sale.

#2 By buy essays (94.242.214.6) on 2011-12-05 07:30

A lot of specialists claim that personal loans help people to live the way they want, just because they are able to feel free to buy needed goods. Moreover, various banks give term loan for young and old people.

#1 By personal loans (91.212.226.143) on 2011-11-18 20:28