การวางแผนทางการเงิน

posted on 22 Sep 2009 12:53 by insurance-quote

<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7346104795489685";
/* 728x15, ถูกสร้างขึ้นแล้ว 8/7/09 */
google_ad_slot = "6462468622";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

&nbsp;
<h2 class=date-header>Monday, September 21, 2009</h2>
<div class="post hentry uncustomized-post-template"><a name=5624407206980460612></a>
<h3 class="post-title entry-title"><a href="http://business-loan-mortgage.blogspot.com/2009/09/blog-post_4297.html">การวางแผนทางการเงิน</a> </h3>
<div class=post-header-line-1></div>
<div class="post-body entry-content">
<div style="FLOAT: left">
<script type=text/javascript><!--
google_ad_client = "pub-7346104795489685";
google_ad_host = "pub-1556223355139109";
/* 250x250, ????????? 9/21/09 */
google_ad_slot = "4698577441";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>

<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript>
</script>

<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/expansion_embed.js"></script>

<script src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/test_domain.js"></script>

<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/render_ads.js"></script>

<script>google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);</script>
<ins style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; VISIBILITY: visible; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 250px; BORDER-TOP-STYLE: none; PADDING-TOP: 0px; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; POSITION: relative; HEIGHT: 250px; BORDER-BOTTOM-STYLE: none"><ins style="PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 0px; VISIBILITY: visible; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 250px; BORDER-TOP-STYLE: none; PADDING-TOP: 0px; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; POSITION: relative; HEIGHT: 250px; BORDER-BOTTOM-STYLE: none"><iframe id=google_ads_frame1 style="LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px" name=google_ads_frame marginWidth=0 marginHeight=0 src="