การวางแผนทางการเงิน

posted on 22 Sep 2009 12:53 by insurance-quote

<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7346104795489685";
/* 728x15, ถูกสร้างขึ้นแล้ว 8/7/09 */
google_ad_slot = "6462468622";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

&nbsp;
<h2 class=date-header>Monday, September 21, 2009</h2>
<div class="post hentry uncustomized-post-template"><a name=5624407206980460612></a>
<h3 class="post-title entry-title"><a href="http://business-loan-mortgage.blogspot.com/2009/09/blog-post_4297.html">การวางแผนทางการเงิน</a> </h3>
<div class=post-header-line-1></div>
<div class="post-body entry-content">
<div style="FLOAT: left">
<script type=text/javascript><!--
google_ad_client = "pub-7346104795489685";
google_ad_host = "pub-1556223355139109";
/* 250x250, ????????? 9/21/09 */
google_ad_slot = "4698577441";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>

<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript>
</script>

<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/expansion_embed.js"></script>

<script src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/test_domain.js"></script>

<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/render_ads.js"></script>

<script>google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);</script>
<ins style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; VISIBILITY: visible; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 250px; BORDER-TOP-STYLE: none; PADDING-TOP: 0px; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; POSITION: relative; HEIGHT: 250px; BORDER-BOTTOM-STYLE: none"><ins style="PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 0px; VISIBILITY: visible; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 250px; BORDER-TOP-STYLE: none; PADDING-TOP: 0px; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; POSITION: relative; HEIGHT: 250px; BORDER-BOTTOM-STYLE: none"><iframe id=google_ads_frame1 style="LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px" name=google_ads_frame marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-7346104795489685&amp;output=html&amp;h=250&amp;slotname=4698577441&amp;w=250&amp;lmt=1253598659&amp;host=pub-1556223355139109&amp;flash=10.0.32.18&amp;url=http%3A%2F%2Fbusiness-loan-mortgage.blogspot.com%2F2009%2F09%2Fblog-post_4297.html&amp;ref=http%3A%2F%2Fbusiness-loan-mortgage.blogspot.com%2F&amp;dt=1253598686407&amp;correlator=1253598686423&amp;frm=0&amp;ga_vid=1709145538.1253598686&amp;ga_sid=1253598686&amp;ga_hid=889900268&amp;ga_fc=0&amp;u_tz=420&amp;u_his=35&amp;u_java=1&amp;u_h=768&amp;u_w=1024&amp;u_ah=738&amp;u_aw=1024&amp;u_cd=16&amp;u_nplug=0&amp;u_nmime=0&amp;biw=1004&amp;bih=583&amp;fu=0&amp;ifi=1&amp;dtd=31&amp;xpc=CC7mVVUR4d&amp;p=http%3A//business-loan-mortgage.blogspot.com" frameBorder=0 width=250 scrolling=no height=250 allowTransparency></iframe></ins></ins></div>ทุกคนทราบว่าการลงทุนสำหรับแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่างกัน คนในแต่ละช่วงอายุย่อมมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่ต่างกันด้วย กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มดังต่อไปนี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการและแนวทางการวางแผนการลงทุนของคนต่างวัยและต่างสถานะ โดยอาจนำมาปรับให้เหมาะกับรูปแบบการลงทุนของคุณให้มากขึ้น<br><br><br><br>1.1 หนุ่มสาวในวัย 25<br>เป็นช่วงอายุที่อยู่ในวัยเริ่มต้นการทำงาน กำลังสร้างเนื้อสร้างตัว และ ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประจำมากนัก ดังนั้น หากเริ่มการลงทุนเพื่อไว้ใช้จ่ายและใช้ยามเกษียณตั้งแต่ช่วงวัยนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุน มากขึ้น เนื่องจากวัยนี้ถือว่าเป็นวัยที่เพิ่งเริ่มต้นและยังมีระยะเวลาในการทำงานเพื่อออมเงินอีกนาน จึง ควรจะสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้สูงที่สุด หากเทียบกับคนที่มีรายได้ในระดับเดียวกันแต่อายุ สูงแล้ว<br><br>ดังนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้เงินลงทุนเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้น จึงอาจที่จะจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์ ประเภทหุ้น ที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงได้มากขึ้น<br><br>1.2 คู่แต่งงานที่มีรายได้ทั้งคู่ที่อยู่ในวัย 40<br>เป็นช่วงอายุที่ควรต้องให้ความสำคัญแก่วัตถุประสงค์ระยะยาวเป็นหลัก ซึ่งหมายถึงการเริ่มดำเนิน การวางแผนการลงทุนเพื่อรองรับการใช้จ่ายยามเกษียณ และ ค่าใช่จ่ายสำหรับการศึกษาบุตร (ในกรณี ที่มีบุตร) เนื่องจากถือว่าได้ทำงานเก็บเงินมาพอสมควรแล้ว ในขณะเดียวกันก็ยังต้องการให้เงินลงทุน เพิ่มมูลค่าเพื่อไว้ใช้จ่ายด้วย<br><br>ดังนั้น แผนการลงทุนอาจต้องลดความเสี่ยงลงบ้าง เช่น หากเคยลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงมาก อาจ ต้องปรับให้มีอัตราลดลง และ โยกไปลงทุนในประเภทอื่นที่จะทำให้ภาพรวมการลงทุนมีความเสี่ยงลดลง<br><br>1.3 คู่สามีภรรยาที่เพิ่งเกษียณอายุในวัย 60<br>เป็นช่วงอายุที่ต้องเริ่มใช้เงินที่สะสมมาจากการทำงาน ซึ่งเงินจำนวนที่เก็บสะสมมาและที่ได้รับเมื่อ เกษียณอายุนั้น ควรวางแผนการลงทุนให้ดีเพื่อไว้ใช้จ่ายให้ได้นานที่สุด เนื่องจากอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ขึ้นจากวัยทำงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทางท่องเที่ยว เป็นต้น<br><br>ดังนั้น การลงทุนสำหรับคนวัยนี้ ควรมีความเสี่ยงต่ำไปจนถึงปานกลางแต่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายประจำ โดยอาจลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นให้น้อยที่สุด แต่ก็ต้องมั่นใจว่าการลงทุน ที่เลือกต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้วย<br><br>อย่างไรก็ตาม คุณควรตรวจสอบนโยบายการลงทุนของคุณปีละครั้ง เนื่องจาก ระยะเวลาในการลงทุน ของคุณที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ก็จะลดลงในแต่ละปี และเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปคุณอาจคิดต่างออกไป จากเดิมโดยอาจเปลี่ยนแปลงวัตุประสงค์ นโยบายการลงทุนของคุณก็เป็นได้<br><br><br>
<p align=left><span style="FONT-FAMILY: verdana"><span style="FONT-SIZE: 85%"><font size=1><span style="FONT-SIZE: 100%; COLOR: #000000"><u><strong>Web Goodness</strong></u></span><span style="COLOR: #ffffff">------</span></font></span></span><a href="http://www.jthailand.com/gtalangame.html"><span style="FONT-SIZE: 85%; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: verdana"><u><font size=1>GTA VC</font></u></span></a><span style="FONT-SIZE: 85%; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: verdana"><font size=1> <span style="COLOR: #ffffff">-----</span> </font></span><a href="http://www.jthailand.com/gtasanandreas.html"><span style="FONT-SIZE: 85%; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: verdana"><u><font size=1>GTA San Andreas</font></u></span></a><span style="FONT-SIZE: 85%; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: verdana"><font size=1> --- </font></span><a href="http://www.jthailand.com/"><span style="FONT-SIZE: 85%; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: verdana"><u><font size=1>Internet Cafe</font></u></span></a><span style="COLOR: #000000; FONT-FAMILY: verdana"><span style="FONT-SIZE: 85%"><font size=1> <span style="COLOR: #ffffff">---</span></font></span></span><a href="http://watch-live-free-tv-online.blogspot.com/"><u><span style="FONT-SIZE: 85%; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: verdana"><font size=1>Watch Live TV</font></span></u></a><span style="COLOR: #000000; FONT-FAMILY: verdana"><span style="FONT-SIZE: 85%"><font size=1> <span style="COLOR: #ffffff">--- </span></font></span></span><u><a href="http://www.jthailand.com/gtalangame.html"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 85%; FONT-FAMILY: verdana"><u><font size=1>GTA Lan Game</font></u></span><br></span></a></u></p></div></div>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7346104795489685";
/* 728x90, ถูกสร้างขึ้นแล้ว 8/7/09 */
google_ad_slot = "0356703825";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

Monday, September 21, 2009

รู้จักตนเองก่อนเริ่มลงทุน

การตัดสินใจในการลงทุนของคุณที่ผ่านมาอาจไม่ใช่เรื่องยาก เพราะคุณอาจลงทุนตามวิถีทางเดิม ที่เป็นที่คุ้นเคยกันอย่างดี เช่น การฝากเงิน หรือ อาจเคยลงทุนกับหน่วยลงทุนตามคำชี้ชวนของบุคคลอื่น โดยไม่ได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนที่แท้จริง เนื่องมาจากผู้ขายอาจไม่ได้อธิบายมากนักและทำให้คุณเข้าใจว่า การลงทุนในกองทุนที่เสนอขายไม่มีความเสี่ยงใดๆ ความไม่เข้าใจของคุณในฐานะผู้ลงทุนและของผู้ขาย เองในบางกรณี อาจทำให้คุณลงทุนในสิ่งที่ไม่เหมาะกับวัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการลงทุน และ ระดับ ความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้

แต่การลงทุนอาจเป็นเรื่องง่ายมากหากคุณมีโอกาสทำความเข้าใจในตัวคุณเองและสิ่งที่คุณต้องการ จะลงทุน โดยก่อนการลงทุนในแต่ละครั้งคุณควรถามตัวเองว่าคุณมีความเข้าใจในตราสารหรือหลักทรัพย์ ประเภทที่คุณสนใจลงทุนมากน้อยเพียงใด หลักทรัพย์นั้นๆให้ผลตอบแทนอย่างไร ในรูปแบบไหน มี ความเสี่ยงมากน้อยเพียงไร และคุณคิดว่าเหมาะสมกับคุณหรือไม่ หากยังไม่ทราบหรือยังไม่แน่ใจ คุณควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนประเภทนั้นๆ ก่อน

ในกรณีที่คุณสนใจลงทุนกับกองทุนรวม คุณควรอ่านหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจ เพื่อทราบข้อมูล ของกองทุนว่า วัตถุประสงค์ของกองทุนคืออะไร มีนโยบายการลงทุนอย่างไร ผู้จัดการกองทุนนำเงินของ คุณไปลงทุนอะไรบ้าง ได้รับผลตอบแทนในลักษณะไหน วัตถุประสงค์ของกองทุนตรงกับวัตถุประสงค์ ของคุณหรือไม่ เป็นต้น


รู้จักตัวเอง

การกำหนดวัตถุประสงค์
การกำหนดวัตถุประสงค์ในการลงทุน เป็นการช่วยให้คุณรู้จักตัวเองก่อนการตัดสินใจลงทุนว่า คุณมีความ ต้องการในการลงทุนอย่างไร ต้องการนำผลตอบแทนไปใช้จ่ายเพื่ออะไร หรือ เมื่อไร ซึ่งเมื่อทราบแล้ว จะ สามารถช่วยคุณกำหนดแนวทาง ว่าการลงทุนรูปแบบไหนเหมาะสมกับคุณที่สุด

เข้าใจตัวของคุณเอง


  1. ก่อนอื่น คุณควรทราบวัตถุประสงค์การลงทุนระยะยาวของตนเองว่าเป็นการลงทุนเพื่ออะไรเช่น เพื่อเป็นทุนการศึกษา ของลูกหรือเพื่อเป็นเงินใช้จ่ายเมื่อเกษียณ
  2. คุณรับความเสี่ยงในการลงทุนได้มากน้อยแค่ไหน
  3. คุณต้องการใช้เงินจำนวนเท่าไรในอนาคต และ จำนวนที่ต้องการนำมาลงทุน
  4. ระยะเวลาของการลงทุน
  5. สิ่งสำคัญที่สุด คือ คุณควรเลือกการลงทุนที่เหมาะกับตัวคุณเอง เช่น หากคุณไม่สามารถรับความเสี่ยง จากการสูญเสียเงินต้น คุณควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในหุ้น หรือ กำหนดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นให้เป็น ส่วนน้อยหรือเพียงบางส่วนของเงินลง ทุนทั้งหมด เป็นต้น
คุณเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง การออมกับการลงทุน หรือยัง การออม คือการเก็บสะสมเงินทีละเล็กทีละน้อยให้พอกพูนขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำ หรือ ไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน ซึ่งการออมส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปของเงินฝากธนาคาร (ที่รัฐบาลค้ำประกัน) และ มักได้รับผลตอบแทนน้อย (ในบางช่วงเวลาอาจให้ผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ) การลงทุน คือการนำเงินไปสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการออม โดยการนำเงินออมบางส่วนมาลงทุน เช่น ลงทุนในพันธบัตรหรือ หลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมให้สูงกว่าการออมเพียงอย่างเดียว ซึ่งหมายความถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้น


Web Goodness------GTA VC ----- GTA San Andreas --- Internet Cafe ---Watch Live TV --- GTA Lan Game

edit @ 22 Sep 2009 12:47:02 by Insurance / การประกันภัย / ประกันชีวิต

กองทุนรวมคืออะไร

posted on 22 Sep 2009 07:54 by insurance-quote

กองทุนรวมคืออะไร